El dia 10 d’octubre de 2020 ha començat un nou cicle de l’Aula Oberta d’Audició Musical, 2020-2021, en la seva vint-i-dosena edició. És un projecte organitzat per l’Organisme Autònom d’Educació Musical de Girona (OALEMG); les sessions van a càrrec del professor Rafael Esteve Alemany. El cicle de la temporada passada  es van haver de suspendre al mes de març degut al Coronavirus i el d’aquesta temporada s’ha pogut iniciar, desgraciadament,  amb aforament limitat. Les sessions tenen lloc als espais de La Marfà de Girona i s’han inaugurat amb la Missa en Si menor de Bach.

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Missa en Si Menor, BWV 232                    v.0


La Missa és una recopilació de diverses creacions elaborades al llarg d’uns vint-i-cinc anys i amb diferents finalitats. Una remodelació i unificació feta poc abans de la seva mort i quasi cec. Així, l’obra és en bona part una Parodia, és a dir, un reciclatge  de fonts anteriors, conservant la música o remodelant-la, però canviant el text literari. Sense l’ús d’aquest recurs és de difícil explicació tanta producció musical pel pare d’una vintena de fills. Per altra banda, moltes peces només s’interpretaven una vegada.

Aquestes són les parts de la Missa i el corresponent any de composició:

– Missa brevis, amb Kyrie i Gloria, any 1733
– Symbolum Nicenum, el Credo, any 1740
– Sanctus, any 1724
– Ossanna / Benedictus / Agnus Dei / Dona nobis pacem, any 1749

Al llarg de la sessió es van escoltant i analitzant  les diferents parts d’aquesta de Grosse Catholische Messe

Versió escoltada:
Bach – Mass in B minor BWV 232 – Van Veldhoven | Netherlands Bach Society
https://www.youtube.com/watch?v=3FLbiDrn8IE