18 març 2018

Els tres moviments del Concert per a piano núm. 5 en mi bemol major (Op. 73) de Ludwig van Beethoven, conegut amb el nom d’Emperador, son: 1r Allegro; 2n Adagio i 3r Rondo. Aquest Adagio no ha deixat d’impactar profundament; es tracta d’un tema amb progressives variacions del mateix.

Beethoven (1770-1827) composà el Concert l’any 1809. És un home madur, ja amb sordesa, que passa d’admirador de Napoleó a crític de la seva obra. Aquest any es produí la segona invasió de Viena per part de Napoleó.

L’obra conté elements propis del classicisme, però ja apareixen elements propis del romanticisme.

Versió enllaçada 1: Adagio del Concert per a piano núm. 5 en mi bemol major. Op. 73
Director : Leonard Bernstein.
Pianista: Krystian Zimerman.
Orchestra : Wiener Philharmoniker.
https://www.youtube.com/watch?v=cd9rg9v25bo

.

Versió enllaçada 2: Adagio del Concert per a piano núm. 5 en mi bemol major. Op. 73
Director: Daniel Barenboim.
Pianista: Daniel Barenboim.
From the Klavierfestival Ruhr in the Jahrhunderthalle Bochum.
https://www.youtube.com/watch?v=pEYajsa8NeM&feature=youtu.be&t=21m0s