La segona sessió del cicle Aula Oberta d’Audició Musical, temporada 2021-2022, XXIII edició, a càrrec Rafael Esteva Alemany, tingué el dia 23 d’octubre de 2021 als espais de La Marfà de Girona. S’analitza i escoltà els darrers quartes que composà Beethoven.

 Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
 Els darrers quartets: núm. 12, 13, 14, 15 i 16         
v.O

S’inicia la sessió parlant de les característiques dels quartets de corda. Tot seguint coordenades personals, històriques i polítiques de l’etapa vital en què Beethoven composà aquests cinc darrers quartets.  De cadascun dels quartets és comenta el més rellevant; entre altres, sobre les vicissituds de la Grande Fugue del 13; els moments especials de la composició del III moviment del quartet 15 i sobre el moviment IV del quartet 16.

Quartet núm. 12 en Mi b Major, op 127, 1823/24 (publ. 1826)

Versió:

 

Quartet núm. 13 en Si b Major, op 130, 1825/26 (publ. 1827)

Versió escoltada de la Grande Fugue, amb més instruments que els d’un quartet:

Versió escoltada del nou VI moviment Finale-Allegro

 

Quartet núm. 14 en Do # Menor, op 131, 1826 (publ. 1827)

Versió i moment escoltat:

Quartet núm. 15 en La Menor, op 132, 1825 (publ. 1827)

Versió escoltada del III mov.:

Quartet núm. 16 en Fa Major, op 135, 1826 (publ. 1827)

Versió escoltada del IV moviment:

—–

Filmografia:

Immortal Beloved (Amor immortal), Bernard Rose, 1994