9 octubre 2018

Interviu al físic Jerôme Friedman. La Contra de La Vanguardia, 17- set-18. Accedir-hi

“Divideix un centímetre en cent milions de parts, una d’aquestes parts equival a la grandària d’un àtom de carboni”. I si imagines aquest àtom tan gran com la Terra, el seu nucli seria com un camp de futbol. Dades com aquestes ajuden a fer-se una representació del microcosmos. Aquestes i altres dades en ofereix el físic codescobridor dels quarks Jerôme Friedman.

Quant al macrocosmos, es sabut que els raigs solars que ens arriben ara van sortir del sol fa vuit minuts. Que la llum que ens arriba de l’estrella Sirius, inicià el seu viatge en temps del romans, imperant August. I que la llum que ens arriba de la galàxia Andròmeda, inicià el seu recorregut quan aparegueren els primers Homo Sapiens.

Enllaç