22 febrer 2013

Després de dos decebedors dies de “debate sobre el estado de la nación” (20 i 21 de febrer de 2013), aquesta era la trista portada de la versió digital (22 de febrer) dels diari alemany “Die Welt” amb el titular: “Crisi i corrupció roben l’esperança als espanyols” .

Die Welt, versió digital – 22 de febrer de 2013

Comenta que Espanya encara està lluny de sortir-se’n i que la situació actual és desil·lusionadora. El president Rajoy –segueix afirmant- prepara la gent per un dur recorregut. Adjunt: “No sabem com sortir de la crisi” i La recessió espanyola s’aguditza clarament.

Penso que, a llarg termini, molt més imprescindible que un rescat econòmic és un rescat moral.