29 Novembre 2019

En la conferència titulada  Creativitat computacional: alguns exemples en música i arts visuals, feta el dia 27 de novembre de 2019 a la Casa de la Cultura de Girona i impartida per Ramon López de Mántaras,  professor d’investigació de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, es va citar d’una manera marginal el sistema que a vegades utilitzava Mozart per la composició d’algunes peces musicals. El tema és sorprenent i n’he cercat més informació.

Certament és parlà principalment de creativitat i d’intel·ligència artificial, de com programadors i màquines poden reconèixer o identificar regles o pautes de la creativitat de diferents pintors o compositors i, seguint-les, produir noves pintures o peces musicals que, sens dubte, evoquen el pintor (així Rembrandt) o el músic (així Bach).

Quant el tema dels daus de Mozart, el ponent mostrà les taules de composició aleatòria que Mozart elaborà en la seva joventut i conegudes com Musikalisches Würfelspiel , amb títol complet Jocs de daus musical per a escriure valsos amb l’ajuda de dos daus sense ser músic ni saber res de composició.

Es tracta de dues taules en les que a la columna de la dreta hi apareixen els 11 possibles valors de tirar dos daus, valors que van de 2 a 12. A la primera fila de cada una d’elles, hi apareixen els vuit dígits corresponent a les columnes ordenades de compassos: A, B, C, D… En les caselles de la taula hi veiem uns números que ens portaran a les notes concretes de diferents compassos de la Taula de música; així, donades dues taules, dues parts, tenim en total de 176 compassos, 88 en cada una d’elles. A l’hora de compondre, només cal anar cercant i copiant els compassos numerats que es troben en la Taula de musica.

Així, si en una tirada A obtenim un 11, apuntem el número 3 i copiem de la taula musical, les notes corresponents. Si en una B tirada obtenim un 3, apunten el número 6 i copiem el corresponent compàs. Si en una tirada C obtenim un 7, ens dóna ens número 27, etc. etc. Acabada la primera taula, podem aplicar el mateix a la segona.

Les combinacions possibles són moltes i la riquesa del sistema és que totes funcionen, és a dir, sonen bé.

 

 

Només els 24 primers compassos