13 març 2010

Molt interessant el capítol de Redes titulat Los dos códigos que gobiernan la vida. I la meva entusiasta felicitació a Eduard Punset per tota la seva tasca de divulgació científica. Jo sóc dels ques estan convençuts de que tota recerca filosòfica ha de partir de les dades científiques; i les diferents entrevistes del programa Redes, des del meu punt de vista, ajuden a obrir-se camí en aquesta perspectiva. El científic entrevistat és el genetista Thomas Gingeras.

Més enllà de la genètica, l’epigenètica ens mostra que hi ha altres elements que són tan importants com els propis gens. El model clàssic de la genètica defensa que les regions més importants del genoma són les que codifiquen proteïnes, base de la formació de la vida; a les altres parts o regions, no se les considerava i fins i tot foren anomenades “gens brossa”. Seguint amb aquest model, les regions d’ADN codificadores de proteïnes produeixen còpies d’ARN, el missatger entre ADN i proteïnes.

Aquesta funció reduïda a missatger de l’ARN és el que s’està qüestionant. Recordem que, en l’evolució de la vida, les primeres molècules eren d’ARN, passant posteriorment a ADN, molt més estable. Avui es tendeix a considerar que l’ARN compleix una funció pròpia, una funció relacionada amb un segon codi, el codi epigenètic, un codi que té a veure amb l’ambient o entorn i que manté gravades determinades marques que també governen la vida.

En la cèl·lula, l’ADN no està sol, està voltat d’ARN i d’unes proteïnes anomenades histones; en aquestes molècules queden registrades les nostres interaccions amb l’ambient (per exemple, la dieta) formant les modificacions o marques epigenètiques. Una analogia: es comparable l’ADN a la memòria d’un ordinador en la que hi ha, dispersos i partits, fragments d’arxiu; però cal un programa, per exemple un processador word, per reconstruir el document a partir dels fragments. Així, el programa que organitza els fragments, els fragments genètics dispersos en els cromosomes, està format per elements epigenètics, és a dir, marques provinents de l’ambient.

El genetista Gingeras, con el genetista Manel Estaller, defensen que l’entorn actua en la forma com els gens es regulen i expressen; les marques epigenètiques modulen els gens, potenciant-los o anul·lant-los. El que no està clar de moment és si aquestes marques epigenètiques són o no heretables; en cas afirmatiu suposaria un apropament a les posicions lamarkianes.