El dia 11 de desembre de 202, als espais de l’Auditori de Girona, tingué lloc la quarta sessió del cicle Aula Oberta d’Audició Musical, a càrrec Rafael Esteva Alemany. L’obra d’aquest dissabte fou La Creació de Franz Joseph Haydn; al dia següent s’interpretava aquest Oratori al mateix lloc.

Franz Joseph HAYDN (1732-1809)
La Creació / Die Schöpfung                   v.0


Trenta anys, de 1761 a 1790, romangué Franz Joseph Haydn al servei exclusiu del príncep hongarès Nicolau II Esterházy. Fou després d’aquest servei, amb més llibertat de moviment, i després dels seus estimulants viatges a Londres que es centrà en la composició de l’oratori Die Schöpfung, estrenat el 1799.

Els personatges de l’oratori Die Schöpfung, La Creació, són: tres arcàngels que narren els fets que s’exposen, Gabriel (soprano), Uriel (tenor) i Rafael ( (baix); completen l’obra Eva (soprano) i Adam (baix).

Tres parts:

Primera part. S’inicia amb el caos inicial i segueixen els quatre primers dies de la creació.
Segona part. Els esdeveniments del cinquè i sisè dia.  [Netherlands, 37:20]Tercera part.  El darrer dia. Amb un cèlebre duet. [Netherlands, 1:15:15]Versió escoltada:

Haydn: Die Schöpfung – The Netherlands Radio Philharmonic Orchestra & Radio Choir – Leonard García Alarcom (Utrecht 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=6ObRBb3aBG4