JavaScript – 7 (Llums -arrossegar)

/JavaScript – 7 (Llums -arrossegar)
JavaScript – 7 (Llums -arrossegar) 2018-06-20T10:49:38+00:00

     1. La llum, en els textos

   
El text més emblemàtic sobre les llums o ideals de l’època és el breu escrit de Kant que porta per títol Resposta a la pregunta: Què és la Il·lustració? Allò que caracteritza la Aufklärung és la possibilitat de fer ús de les pròpies capacitats racionals. D’aquesta característica fonamental, en brollen altres com, per exemple, el progrés o la necessitat de l’educació per fer més potents les capacitats racionals.

«Il·lustració és la sortida de l'home de la minoria d'edat en què, autoculpablement, es trobava. Minoria d'edat és la incapacitat de disposar del propi enteniment sense la direcció d'un altre. ¡Sapere aude! Tingues coratge per a disposar del teu propi enteniment! Aquest és, doncs, el lema de la Il·lustració.»

Associa a cadascun dels següents textos (esquerra) una característica o un gran tema de la Il·lustració (dreta).