5 octubre 2013

Imagina que junt amb altres persones ets un dels afortunats que, formant grups de dos, es troben en la següent situació. En cada grup, una persona fa del que podríem anomenar repartidor i l’altra, de receptor.

Al repartidor se li dóna, ben gratuïtament, com baixat del cel, deu euros; però se li imposa la condició que els ha de compartir amb el receptor. Així, per exemple, ell pot quedar-se’n vuit i donar-ne dos a l’altra persona del grup, persona que obté un benefici de dos euros; també podria quedar-se’n set ell i donar-ne tres o quedar-se’n sis i donar-ne quatre, …

Ara bé, el receptor té la darrera paraula. Si ell accepta el repartiment, cadascun es queda amb la seva part. Però si no l’accepta, tots dos ho perden tot. Si el receptor està content amb els dos euros rebuts perquè considera que ja ha fet un guany, el repartidor es quedarà amb els seus vuit euros. Però si el receptor el no accepta el repartiment, tots dos ho perden tot; en aquest cas, ell no obté els dos euros i el repartidor també es queda sense res.

Si tu fossis receptor, acceptaries rebre quatre euros? Acceptaries rebre tres euros? Acceptaries rebre dos euros? Acceptaries rebre un euro?

Aquest és només un dels diferents casos o experiments que el professor Adolf Tobeña exposà en la suggerent conferència que amb el títol El cervell emotiu al timó i dintre el cicle Passejant per nostre cervell tingué lloc a la Casa de Cultura de Girona, el dia 3 d’octubre de 2013, organitzada per la Càtedra Lluís Santaló de  la UdG.

Aquest experiment i d’altres de semblants han estat elaborats per neuroeconomistes. Òbviament en la sessió es van mostrar el resultats de l’aplicació de l’experiment en diferents latituds i contextos socials, evidenciant importants similituds. Quan el receptor no accepta rebre només dos euros, és el cervell emotiu el que actua i no la seva part racional: racionalment és millor rebre dos euros que zero euros. I la mateixa zona cerebral que queda activada davant d’aquesta injustícia és la mateixa que queda activada davant una situació sensitiva o corporal de fàstic o repugnància.

_____________

Pots accedir a un vídeo de Redes sobre el tema: