10 maig 2010

Sempre m’ha semblat impossible que els partits, amb dels seus corresponents parlamentaris degudament elegits, puguin aprovar una llei electoral: els interessos de partit pesen massa i les projeccions de resultats obstrueixen la imparcialitat. El darrer fracàs a Catalunya d’una llei electoral (febrer’2010), no era ben previsible? Però el problema no rau només en el contingut de la llei, sinó en qui l’ha d’elaborar: són els partits els qui han d’elaborar una llei que és autorreferent? Els partits són només un instrument, no una finalitat, i potser més que altres entitats o institucions, necessiten sotmetre’s a controls; si ells redacten una llei sobre com s’han de gestionar seria com si el mercat redactés una llei de mercat o com si com si el llop redactés una llei per guardar les ovelles.

El contractualisme que batega darrera de les nostres democràcies ha estat replantejat pel pensador nord-americà John Rawls (1921-2002). Perquè una societat democràtica sigui justa, defensa en el seu conegut “A Theory of Justice”, cal un vel d’ignorància per part de qui imparteix justícia o legisla de manera que faci possible la imparcialitat; l’òptim seria que el legislador, també part interessada, desconegués el lloc que ell ocuparà en la societat. Perquè una llei sigui justa, les parts interessades (en aquest cas els partits) han de desconèixer les implicacions personals, les conseqüències favorables o desfavorables que els afectaran amb l’aplicació de la llei.

Qui l’ha d’elaborar, doncs, una llei electoral? Sortosament no em toca a mi decidir qui; però crec en el potencial de canvi, de millora, de progrés de les nostres democràcies, i aquesta creença o convenciment em fa entreveure  possibilitats vàries de participació de persones per les quals la política no és un modus vivendi. A tall d’exemple, si uns ciutadans que no formen part de l’administració de justícia són els qui poden formar part de jurats populars que han de prendre decisions de relleu, perquè ciutadans que no viuen de la política no poden ser els més adients per  intervenir i decidir a l’hora de redactar una llei de partits? Penso que hi hauria d’haver voluntat política per aconseguir que la llei electoral, que ha de controlar les activitats dels partits, no fos elaborada pels mateixos partits o els seus representants; quina equitat es pot esperar si els qui legislen són part afectada, positiva o negativament, per la pròpia legislació?

Més sobre Rawls. Visita: Filòpolis > Atenes Contemporània > John Rawls

El vel d’ignorància