5 maig 2018
El dia 5 de maig de 2018 es commemora els 200 anys del naixement de Karl Marx, que tingué lloc a la ciutat alemanya de Trèveris, Renània, el 5 de maig de 1818. En record, reproduïm una unitat de Filòpolis, en concret, de l’espai Citacions en el seu context, presentat amb el títol: “Marx: denúncia d’un ordre econòmic alienant”

La unitat consta de tres parts:

  1. Presentació del tema,
  2. Un exercici doble (a. Què va dir? b. Per què ho va dir?) i
  3. El text de Marx d’on prové la frase a completar.
  4. Altres unitats de Filòpolis centrades en Karl Marx

.

Marx: denúncia d’un ordre econòmic alienant

Diferents pensadors del segle XIX comparteixen una actitud de sospita i denúncia. Karl MARX (1818/1883) sospita del sistema econòmic dominant, amb preteses lleis naturals que justifiquen l’enriquiment d’uns pocs en base a l’empobriment i explotació de molt. La seva motivació és d’ordre  ètic: transformar la societat, superant les injustícies que es presenten com inevitables. Lluita per crear un món en el que tot humà pugui arribar a ser ell mateix, sense alienacions que el mutilin.

L’alienació econòmica és la font d’altres alienacions que neguen dimensions humanes. El concepte d’alienació, utilitzat ja per Hegel, fa referència a la negació, alteració o cosificació d’una realitat.  Marx l’aplica a la societat capitalista on el treballador es deshumanitza doblement: allò que ell crea no li pertany, esdevenint instrument d’explotació i, per altra banda, l’acte mateix de treballar, amb les seves condicions inhumanes, és un acte alienant.

a. Què va dir?

«L’obrer no s’afirma en el seu treball sinó que es nega, no se sent bé sinó desgraciat, no desenvolupa lliurement una energia física i mental, sinó que s’esgota físicament i .» MEF

b. Per què ho va dir?

Perquè les persones no són meres peces d’un engranatge productiu.
La transformació i humanització de la natura amb el treball, és una necessitat.
Perquè només cal compensació econòmica per superar tota alienació.
Estar alienat significa ser capaç d’arribar a ser un mateix, sabent com cal actuar.