El dia 11 de gener de 2020 tingué lloc la segona sessió del cicle Aula Oberta d’Audició Musical, 2019-2020,  a càrrec de Rafael Esteve Alemany, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Adjunto anotacions de la sessió i  apunts personals sobre el mite d’Orfeu.

Claudio MONTEVERDI (1567-1607)
L’Orfeo – Favola in musica                                  v.0


Obra estrenada el 1607 a Màntua. Es pot dir que amb aquesta òpera s’inicia el barroc musical, si bé ja a partir del 1600 tant a Florència com  a Màntua hi hagué alguna creació.

L’Orfeo, el mite musical de Monteverdi, tingué inicialment dues versions. La de la preestrena (febrer de 1607), amb final tràgic, ajustat al relat mític. La de l’estrena (març de 1607), celebrant a Màntua un casament principesc; per aquest alegre motiu s’altera el mite introduint uns final feliç. A l’estil del teatre grec, s’utilitzà el recurs de “Deus ex machina”. S’expliquen en detall aquestes vicissituds com també el significat del mite d’Orfeu i Eurídice.

L’obra s’inicia amb  una Obertura i un Pròleg; Segueixen cinc actes. En l’òpera predomina l’estil recitatiu; hi són rellevants el Cant d’Orfeu, el cor i les danses.

Versió escoltada:
L’ ORFEO: Favola in Musica (1607) – Claudio Monteverdi (1567 – 1643). (Representació de Jordi Savall i La Capella Reial de Catalunya en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, 2002)
https://www.youtube.com/watch?v=0mD16EVxNOM