28 maig 2010

El dimecres, dia 26 de maig, en una de les aules de la UdG, tingué lloc, presidida pel professor Josep Lluís Prades, sotscoordinador de les PAU-Filosofia i ex-coordiandor de la matèria a Catalunya, una reunió informativa sobre les PAU-2011. El que escric no és una acta de l’acte sinó una manifestació de la meva sorpresa i decepció davant les posicions de la major part de professors assistents a la reunió.

En primer lloc, celebro molt una de les modificacions introduïdes pels curs vinent: els nostres alumnes ja ho hauran de llegir el Fedó de Plató, sinó una selecció de fragments de la República, tornant així al llibre setè d’aquest diàleg: una lectura més digerible i que permet estimular més els alumnes que no pas els arguments a favor de la immortalitat de l’ànima.

Al llarg de la reunió i com a resposta a la invitació del sotscoordinador a fer suggeriments, es van formular diverses propostes. Només comento les tres que, després d’un breu debat, van anar acompanyades d’una corresponent votació.

1a proposta. Que el llibre a llegir de Descartes no sigui les Meditacions metafísiques sinó que es retorni al Discurs del mètode. Dels 27 professors assistents, només 12 vam votar a favor del canvi: proposta rebutjada.

2a proposta. Que Stuart Mill no formi part dels cinc autors examinables a la selectivitat. Només 11 professors vam estar a favor de la modificació: proposta rebutjada.

3a proposta. Acotar o reduir més els textos a llegir però, al mateix temps, incrementar el nombre autors examinables. Només 7 professors del total de 27 vam votar a favor: proposta rebutjada.

Escric aquestes ratlles per expressar el meu desencís i incredulitat davant d’aquests resultats de les votacions. Des del meu punt de vista, mostra excessiva conformitat i allunyament dels interessos educatius dels alumnes.

Quant a la primera proposta, tinc un conjunt de feedbacks dels alumnes que em convencen de la conveniència de llegir el Discurs i no les Meditacions. Si he de cercar arguments a favor del que per a mi és una evidència cartesiana, plego! L’únic argument que es presentà des de la presidència a favor de les Meditacions és que tots els fragments del Discurs susceptibles de formar part d’un examen de les PAU ja estan exhaurits; per tant, prevalen les conveniències del senyor que ha de dissenyar les proves, no les conveniències educatives dels alumnes que tenen un primer contacte amb els pensadors clàssics. (Ja vaig expressar el meu punt de vista en aquest mateix bloc. Entrada: “El greu que em sap…!” 19-feb-2010)

El no a la segona proposta, el no a eliminar a Mill, comporta mantenir-se en els pensadors anteriors al segle XX. Des del meu punt de vista, és inadmissible que no anem més enllà de les fronteres del segle XIX. Potser sí la selecció és difícil, però aquestes fronteres ja s’havien superar en anys anteriors.

Quant a la tercera proposta rebutjada, és a dir, per una banda reduir el corpus a llegir de cada autor i, al mateix temps, incrementar el nombre de pensadors examinables, tot considerant que hi hauria una certa compensació, em sembla interessant pel fet que permet visions més completes i variades del conjunt del pensament.

Agraeixo al sotscoordinador, professor de la UdG, Josep Lluís Prades, la invitació a fer propostes amb les corresponents votacions. Ara bé, m’entristeix el resultat de les votacions. Aquests rebuigs, faciliten la meva tasca docent? No! Suposo, no sé com, que sí facilitaran la tasca dels que les han rebutjades. Aquests rebuigs, facilitaran engrescar els nostres alumnes en la lectura o estudi de la filosofia? Ho dubto.

——————–

En la reunió s’informà dels textos previstos per la selectivitat 2011:

PLATÓ.  La república. Llibre 2, 367e-376e;  llibre 4, 427c-final llibre;  llibre 7

DESCARTES. Meditacions metafísiques. Parts:  I, II, V i VI

HUME. Resum del tractat de la natura humana  i  l’Apèndix 1 de la  Investigació sobre els principis de la moralitat

MILL.  Sobre la llibertat. Secció IV  i  Utilitarisme. Seccions II i IV

NIETZSCHE. Veritat i mentida en sentit extramoral  i Genealogia de la moral. Només primera dissertació.

——————–

En un escrit en data 10 de setembre de 2010, provinent del Consell Interunivesitari de Catalunya i signat per Josep Macia, responsable de la matèria d’Història de la Filosofia, es modificava lleugerement els fragments de Plató examinables:

PLATÓ.  La república. Llibre II, 368c-376c;  llibre IV, 427c-445e;  llibre VII, 514a-520a, 532b-535a

—————–

Més documentació. Visita: Filòpolis > Vicissituds de la matèria Història de la filosofia a les PAU a Catalunya

———-